Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Op 23/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w przedmiocie wykonania szczepienia

II SAB/Op 3/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Opolskiego w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

II SAB/Op 4/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Opolskiego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

II SAB/Op 8/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Opolskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie odrzucić skargę.