Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Op 83/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego Nr [...] w przedmiocie wydania oryginałów dokumentacji medycznej

II SAB/Op 5/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-18

Sprawa ze skargi K. D. na Rzecznika Dyscyplinarnego A w przedmiocie bezczynności w podjęciu działań dyscyplinarnych

II SAB/Op 75/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-09

Sprawa ze skargi N. G. na Wojewodę Opolskiego w przedmiocie bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie o wymeldowanie