Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Op 26/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-06-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 25/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-06-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 29/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-06-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 28/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-07-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 24/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-07-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 27/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-05-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 35/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-08-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Zawadzkiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I SAB/Op 5/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-11-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie braku wydania w wyniku wznowienia postępowania decyzji w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II SAB/Op 39/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-08-25

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania Burmistrza Olesna w przedmiocie bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości