Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Op 25/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-01-28

Skarga A.C. na bezczynność Burmistrza Miasta Brzeg w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SAB/Op 21/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-07-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Strzelec Opolskich w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 37/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-30

Skarga A. C. na bezczynność Burmistrza Miasta Brzeg w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SAB/Op 39/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-30

Skarga A. C na bezczynność Burmistrza Miasta Brzeg w przedmiocie zmiany zagospodarowania terenu na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SAB/Op 21/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-22

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt 2 sentencji postanowienia WSA w Opolu w przedmiocie kosztów sądowych

II SAB/Op 31/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 38/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Brzegu w przedmiocie zmiany zagospodarowania terenu na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SAB/Op 25/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-05-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Brzegu w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie na skutek wniosku skarżącego o uzupełnienie wyroku WSA w Opolu, , sygn. akt II SAB/Op 25/10