Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

IV SAB/Wr 299/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zasiłku celowego na wniosek z września 2013 r.,

II SAB/Go 25/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie braku przedłużenia zasiłku okresowego i zasiłków celowych

II SAB/Ol 37/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przekazaniu odwołań do organu drugiej instancji

II SAB/Lu 30/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-09-05

Skarga A. J. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

IV SAB/Wr 91/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku okresowego, celowego i celowego specjalnego

III SAB/Kr 67/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy W

II SAB/Lu 34/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

IV SAB/Po 34/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-08-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niewydania decyzji

IV SAB/Wr 90/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie sposobu rozpoznawania wniosków o niewliczanie dodatku mieszkaniowego do ogólnego dochodu

IV SAB/Wr 92/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku okresowego, celowego i celowego specjalnego
1   Następne >   +2   +5   +10   13