Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II OSK 2562/11 - Wyrok NSA z 2012-02-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury

I OSK 1180/12 - Wyrok NSA z 2012-08-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy