Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GZ 204/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie rozpatrzenia protestu

II GZ 11/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania protestu dotyczącego wniosku o dofinansowanie projektu z bu...

II GZ 884/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi kasacyjnej 'C.' Spółki z o.o. z siedzibą [...] od postanowienia WSA w Warszawie sygn. akt V SAB/Wa 22/14 w sprawie ze skargi 'C.' Spółki z o.o. z siedz...