Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

III OZ 929/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej