Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II GSK 630/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Skarga o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 204/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie rozpatrzenia protestu

I OSK 1678/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie wznowienia postępowania

I OZ 526/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania

II OSK 2256/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-04

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o umorzenie postępowania administracyjnego

I OSK 1675/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie wznowienia postępowania

I OZ 647/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania

I OSK 1676/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie wznowienia postępowania

I OSK 1677/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie wznowienia postępowania

II GZ 784/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej
1   Następne >   2