Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SAB/Wa 175/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-01

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowania w przedmiocie działania organu

II SAB/Wa 5/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie wyłączenia stosowania przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

II SAB/Wa 715/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

I SAB/Wa 89/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

I SAB/Wa 76/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SAB/Wa 58/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznanie wniosku z [...] czerwca 2017 r. w sprawie wyłączenia stosowania przepisów

II SAB/Wa 223/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] września 2016 r. o wydanie zaświadczeń o żądanej treści

II SAB/Wa 760/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania odwołania

II SAB/Wa 357/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-10

Wniosek w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie przyznania świadczeń odszkodowawczych