Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SAB/Wa 298/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 441/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (dot. wniosku [...])

II SAB/Wa 445/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (dot. wniosku [...])

II SAB/Wa 443/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (dot. wniosku [...])

II SAB/Wa 440/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (dot. wniosku [...])

II SAB/Wa 444/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (dot. wniosku [...])

II SAB/Wa 494/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 4/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] stycznia 2017 r.

I SAB/Wa 88/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 263/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie skierowania do [...] Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA
1   Następne >   2