Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

VII SAB/Wa 128/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

VII SAB/Wa 101/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

II GZ 170/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-10

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wszczęcia postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej wobec zarządcy nieruchomości

VII SAB/Wa 101/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

VII SAB/Wa 101/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

II OSK 1513/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. Z. na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

I SAB/Wa 11/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SAB/Wa 534/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności

II OSK 2256/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-04

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o umorzenie postępowania administracyjnego

I SAB/Wa 622/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-24

Skarga T. K. na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
1   Następne >   3