Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 58/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-23

Skarga J.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie III SAB/Kr 5/13 ze skargi na bezczynność Sądu Rejonowego [...] w K. [...]

I OW 74/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-14

Wniosek w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej

I OPP 129/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-07

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w K., sygn. akt III SAB/Kr 31/14

I OPP 128/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-07

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w K., sygn. akt III SAB/Kr 30/14

I OPP 132/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 51/14 ze skargi na bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych

I OPP 48/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-27

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie III SAB/Kr 21/13 ze skargi na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej w K. w przedmiocie przekazania akt postępowań sądowych rzecznikowi dyscyplinarnemu

I OPP 95/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

skarg W. N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 60/13 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie świadczenia rentowego oraz na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawach o sygn. akt III SA/Kr 1064/11 i III SA/Kr 1065/11 w sprawie pisma W. N.

I OPP 146/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Skarga Z. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 35/14 ze skargi na bezczynność SKO w Tarnowie w przedmiocie niezałatwienia podania

I OPP 104/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

Skarga Z. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 57/14 w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

I OPP 120/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-17

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, sygn. akt III SAB/Kr 38/14
1   Następne >   2