Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Op 76/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola, w przedmiocie informacji publicznej

I SAB/Op 2/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-05-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych kwot

II SAB/Op 13/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-05-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie bezczynności organu w zakresie wydania prawa jazdy

II SAB/Op 12/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-03-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie uznania za stronę postępowania

II SAB/Op 21/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-05-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 141/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-02-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań i naruszenia praworządności

II SAB/Op 142/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego

II SAB/Op 141/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań i naruszenia praworządności

II SAB/Op 144/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie dofinansowania likwidacji barier ze środków PFRON

II SAB/Op 143/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie likwidacji barier architektonicznych
1   Następne >   2