Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wa 64/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie wykonywania obowiązków

III SAB/Łd 52/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Ł. w przedmiocie niezałatwienia sprawy

IV SAB/Wa 232/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-30

Skarga Z. S. na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie zaniechania obowiązków służbowych

IV SAB/Wa 236/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie wzruszenia prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R.

VII SAB/Wa 31/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-13

Skarga R. W. R. na bezczynność Prokuratora Generalnego

III SAB/Gd 38/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie wznowienia postępowań karnych

IV SAB/Wr 186/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-05

Skarga Stowarzyszenia '[...]' w D. na bezczynność Prokuratora Rejonowego w D. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SAB/Wa 235/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie wzruszenia wyroku sądu powszechnego

VII SAB/Wa 41/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego

VIII SAB/Wa 51/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego R. - [...] w R. w sprawie dostępu do informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   34