Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Kr 63/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-07-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta Zakopane w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Zakopane

II SAB/Gl 11/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-08-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta C. w przedmiocie przekazania skargi na uchwałę w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych

IV SAB/Wa 1736/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-14

Skarga E. C. na bezczynność Rady Miasta [...] w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

II SAB/Kr 371/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-05-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta K. w przedmiocie rozpoznania wniosku z 27 czerwca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 847/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

IV SAB/Po 71/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-06-16

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Radę Miejską w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SAB/Wr 247/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w M. w przedmiocie rozpatrzenia skargi w sprawie niewywiązywania się przez Burmistrza Gminy M. z obowiązku dowozu dzieci do szkoły

II SAB/Kr 474/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-07-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w N. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek

II SAB/Kr 473/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w N. w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku dotyczącego niedopełnienia obowiązków urzędniczych przez burmistrza

II SAB/Wr 14/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-11-03

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Rady Miejskiej w przedmiocie podjęcia uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
1   Następne >   2