Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I SAB/Lu 7/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w sprawie [...]

IV SAB/Gl 102/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

I SAB/Lu 8/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-25

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w sprawie rep. [...]

II SAB/Lu 3/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-01-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nie wydania orzeczenia w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego zasiłku okresowego

II SAB/Rz 64/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-12-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z jej skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpoznania odwołania

II SAB/Lu 2/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-01-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nie wydania orzeczenia w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego specjalnego zasiłku celowego na zakup opału

III SAB/Gd 10/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia odwołania w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

II SAB/Kr 168/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-31

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Zarządowi Spółki Wodno - Kanalizacyjnej w P. w sprawie skargi na bezczynność SKO w N.

I SAB/Lu 7/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-08-08

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w sprawie [...]

II SAB/Bd 97/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-08-20

Skarga na bezczynność SKO w przedmiocie rozbiórki postanowił: zwolnić skarżących od kosztów sądowych
1   Następne >   2