Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wr 317/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-02

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w W. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

II SAB/Łd 65/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Ł. w przedmiocie prowadzonego postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji

II SAB/Łd 64/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Ł. w przedmiocie prowadzonego postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji

IV SAB/Wr 40/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie weryfikacji decyzji Prezydenta W. z dnia [...], nr [...] odmawiającej przyznania zasiłku celowego

IV SAB/Po 56/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-21

Sprawa ze skargi E. T. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.H.-P. B. bezczynność SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

I SAB/Wa 588/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-08

Skarga T. G. na bezczynność bliżej nieokreślonego organu w sprawie nieoznaczonej przez skarżącą w skardze,

II SAB/Po 67/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie wydania postanowienia sygnalizacyjnego

II SAB/Wr 54/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-15

Wniosek o przyznanie nieopłaconych w całości kosztów pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SAB/Wr 39/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie weryfikacji decyzji Prezydenta W. z dnia [...], nr [...] odmawiającej przyznania zasiłku celowego

II FZ 482/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Lublinie w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2012 r.
1   Następne >   +2   5