Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Gl 92/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty M. w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Gl 26/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod inwestycję drogową

II SAB/Gl 42/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niezałatwienia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę

II SAB/Gl 74/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o wszczęcie postępowania dotyczącego wykreślenia z księgi wieczystej ostrzeżenia o postępowaniu wywłaszczeniowym

IV SAB/Gl 95/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-09-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Gl 28/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niezałatwienia sprawy o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

IV SAB/Gl 54/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu Z. w przedmiocie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie się

II SAB/Gl 14/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niewydania postanowienia w sprawie zmian w ewidencji gruntów i budynków

IV SAB/Gl 127/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie rodziny zastępczej

II SAB/Gl 32/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niezałatwienia sprawy ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
1   Następne >   +2   +5   9