Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Go 39/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-07-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie nierozpoznania odwołania

II OZ 614/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość

II SAB/Wr 56/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania za nieruchomość

III SAB/Łd 18/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-07-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Ł. w przedmiocie zaniechania wykonywania obowiązków

II SAB/Po 60/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II SAB/Gd 102/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-07-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia mienia poza granicami kraju

II SAB/Wr 57/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Rz 65/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-07-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w sprawie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania -

II SAB/Sz 79/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-07-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie rozpoznania wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
1   Następne >   2