Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Gl 34/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i pozwoleniu na budowę w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy i zwolnienie go od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu

II SAB/Gl 34/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-09-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i pozwoleniu na budowę na skutek sprzeciwu skarżącego od postanowienia referendarza sądowego WSA w Gliwicach oddalającego wniosek o przyznanie prawa pomocy

II SAB/Gl 56/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania dokumentu o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

II SAB/Gl 55/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

IV SAB/Gl 66/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej

III SAB/Gl 16/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej

IV SAB/Gl 66/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Gl 45/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-09-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niezałatwienia wniosku o uzupełnienie postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zajęcia nieruchomości

IV SAB/Gl 67/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Gl 14/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niezałatwienia wniosku w sprawie wykonania decyzji dotyczącej przekazania prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności budynków
1   Następne >   2