Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Op 5/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Opolskiego w przedmiocie kontroli orzeczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia osoby posiadającej pozwolenie na broń

II SAB/Op 134/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-11-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Opolskiego w przedmiocie rozpatrzenia odwołania we wznowionym postępowaniu, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SAB/Op 4/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Opolskiego w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie wymeldowania