Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II OSK 909/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-25

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie , sygn. akt II SAB/Kr 168/12 o odrzuceniu skargi J. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

I OZ 146/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi T. W. na przewlekłość postępowania SKO w Lublinie w przedmiocie rozpoznania skargi

I OZ 778/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi T. W. na przewlekłość postępowania SKO w Lublinie w przedmiocie nierozpoznania wniosku dotyczącego wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

II OSK 1329/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-14

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Opolu w sprawie ze skargi C. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O. w przedmiocie rozpoznania zażalenia w sprawie sprostowania aktu nadania