Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Op 46/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-31

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Op 46/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Op 50/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Op 50/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-13

Sprawa ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

II SAB/Op 66/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-29

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi K. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne

II SAB/Op 67/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-04-11

Sprawa ze skargi na postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalające zakres raportu

II SAB/Op 66/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-23

Sprawa ze skargi K. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne

II SAB/Op 84/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi J. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie ustalenia prawa do emerytury

II SAB/Op 84/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-07-21

Sprawa ze skargi J. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie ustalenia prawa do emerytury

II SAB/Op 95/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-07-14

Sprawa ze skargi T. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy Rudniki w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości
1   Następne >   3