Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Op 28/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-06-30

Sprawa ze skargi M. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji o odmowie przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami