Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Op 72/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-23

Sprawa ze skargi W. Ś. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy

II SAB/Op 58/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-02

Sprawa ze skargi R. S. na Prezesa Sądu Rejonowego w Nysie w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej