Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Kr 407/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi K. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Gminy [...] w sprawie stosunków wodnych znak: [...] I. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. w pozostałym zakresie postępowanie sądowe umarza; III. wymierza Burmistrzowi Gminy [...] grzywnę w wysokości 500 zł (pięćset złotych); IV. zasądza od Burmistrza Gminy [...] na rzecz skarżącej K. G. kwotę 357 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem złotych), tytułem zwrotu kosz...

II OSK 604/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku H. S. o ustalenie warunków zabudowy

II SAB/Ol 19/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-06-10

Wniosek A. Z. o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Powiatu A w sprawie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej

III SAB/Gd 3/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi M. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta w sprawie dotyczącej zasiłku celowego

III SAB/Gd 3/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta w sprawie dotyczącej zasiłku celowego

III SAB/Gd 3/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-05-07

Sprawa ze skargi M. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II OZ 337/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi L. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa w przedmiocie usunięcia odpadów

II SAB/Ol 19/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-02-10

Wniosek A.Z. o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A.Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Powiatu '[...]' w sprawie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej

II OW 88/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-22

Skarga A. G. - D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy W. w sprawie wydania nakazu przywrócenia poprzedniego stanu wód na gruntach, sygn. akt II SAB/Kr 96/15

II SAB/Po 42/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-12

Sprawa ze skargi A. K. na przewlekłość Burmistrza Miasta i Gminy G. n. P. w przedmiocie wymeldowania
1   Następne >   3