Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II OSK 326/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi K. G. na przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

I SAB/Gl 10/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-09

Sprawa ze skargi K. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania Burmistrza Miasta T. w przedmiocie udzielenia dotacji

II SO/Op 10/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy odnoszącego się do skargi na Burmistrza Nysy w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie pomocy społecznej

II SAB/Go 84/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-01-19

Sprawa ze skargi M.L. na przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie udzielenia odpowiedzi

II SAB/Ol 77/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-02-19

Wniosek F. W. o wyłączenie sędziego Beaty Jezielskiej od rozpoznania sprawy ze skargi F. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w sprawie wydania zaświadczenia

II OSK 3074/15 - Wyrok NSA z 2016-07-21

Sprawa ze skargi kasacyjnej D. sp. z o.o. z siedzibą w J. od wyroku WSA w Kielcach w sprawie ze skargi D. sp. z o.o. z siedzibą w J. na przewlekłość postępowania administracyjnego Burmistrza Miasta i Gminy J.

III SAB/Łd 22/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-06-28

Sprawa ze skargi H. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza K. w przedmiocie wniosku o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, zamknięcie księgi wieczystej i założenie nowej księgi wieczystej

II SAB/Ol 84/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-09-05

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Piotr Chybicki po rozpoznaniu w dniu 5 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w sentencji postanowienia WSA w Olsztynie , sygn. akt II SAB/Ol 84/15

II SAB/Sz 66/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-06-17

Sprawa ze skargi M. B. na przewlekłość Burmistrza K. w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew

II SAB/Ol 77/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-05-04

Sprawa ze skargi F. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy '[...]' w sprawie wydania zaświadczenia
1   Następne >   3