Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II OSK 3074/15 - Wyrok NSA z 2016-07-21

Sprawa ze skargi kasacyjnej D. sp. z o.o. z siedzibą w J. od wyroku WSA w Kielcach w sprawie ze skargi D. sp. z o.o. z siedzibą w J. na przewlekłość postępowania administracyjnego Burmistrza Miasta i Gminy J.

IV SAB/Po 42/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-24

Sprawa ze skargi J. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych

II SAB/Po 91/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-08

Sprawa ze skargi A. K. na przewlekłość Burmistrz Miasta i Gminy w przedmiocie ustalenia zryczałtowanej diety dla sołtysów

I OSK 3334/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SAB/Go 39/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-07

Sprawa ze skargi K.G. na przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

III SAB/Kr 78/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-27

Sprawa ze skargi E. S. na przewlekłość Burmistrza Gminy i Miasta M. w przedmiocie wymeldowania