Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I OSK 2902/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość

II SAB/Op 46/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-31

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Op 46/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Go 151/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi M.B. na przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie wymeldowania

IV SAB/Gl 252/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-11-20

Sprawa ze skargi L. B. na przewlekłość postępowania Burmistrza Gminy i Miasta C. w przedmiocie pomocy społecznej

VIII SAB/Wa 36/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-30

Sprawa ze skargi B. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przywrócenie stosunków wodnych

III SAB/Wa 34/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-22

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu w sprawie ze skargi K.S. przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza K. w sprawie o łączne zobowiązanie podatkowe za 2013 r.

II OSK 951/16 - Wyrok NSA z 2017-05-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M.D. i A.D. na przewlekłe prowadzenie przez Burmistrza DT postępowania znak [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 2428/16 - Wyrok NSA z 2017-07-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi K. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy W. w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

III SAB/Wa 42/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-24

Wniosek w przedmiocie braku podstaw do złożenia zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania podatkowego przez Burmistrza K. w przedmiocie łącznego zobowiązania podatkowego na 2010 r.
1   Następne >   3