Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Op 25/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-03

Sprawa ze skargi L. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SO/Op 13/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-03

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Prudnika za nie przekazanie do Sądu skargi na przewlekłość w sprawie warunków zabudowy terenu

II SAB/Op 28/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-06-21

Sprawa ze skargi K. K. na przewlekłość postępowania Burmistrza Dobrodzienia w przedmiocie prowadzenia postępowania w sprawie czasowego odebrania zwierząt

II SAB/Op 77/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-01-23

Sprawa ze skargi K. G. na przewlekłość postępowania Burmistrza Olesna w przedmiocie prowadzenia postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy terenu

II SO/Op 10/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy odnoszącego się do skargi na Burmistrza Nysy w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie pomocy społecznej

II SAB/Op 46/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-31

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Op 46/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Op 54/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-09-17

Sprawa ze skargi L. I. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Op 9/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-04-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Burmistrza Nysy w przedmiocie pomocy społecznej

II SO/Op 9/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-09-30

Wniosek L. I. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Głuchołaz za nieprzekazanie akt sprawy i odpowiedzi na skargę w sprawie przewlekłego prowadzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej