Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SAB/Wa 8/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-09

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. M., J. M., A. M., J. M. i M. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania