Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SAB/Wa 739/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi W. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania