Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

IV SAB/Wa 18/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-19

Sprawa ze skargi [...] z siedzibą na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie nierozpatrzenia ponaglenia wniesionego w trybie art. 37 kpa

IV SAB/Wa 101/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-25

Sprawa ze skargi K. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

VI SAB/Wa 44/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-07

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

VIII SAB/Wa 22/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-06

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Ministra Inwestycji i Rozwoju