Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

I SAB/Wa 433/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-27

Sprawa ze skargi [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 383/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-09

Sprawa ze skargi O. O. i P. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

IV SAB/Wa 45/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-24

Sprawa ze skargi [...] S.A. z siedzibą w W. w likwidacji na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rozwoju w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przejścia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości

VIII SAB/Wa 11/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-17

Sprawa ze skargi B. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

I SAB/Wa 480/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-06-29

Sprawa ze skargi R. J. i T. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I SAB/Wa 138/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-30

Sprawa ze skargi M. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 426/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-08

Sprawa ze skargi Collegium [...] Wydziału [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rozwoju w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 64/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-23

Sprawa ze skargi J. J. i E. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

VI SAB/Wa 17/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-06-22

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Ministra Rozwoju w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

I SAB/Wa 422/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-03

Sprawa ze skargi T. M. na przewlekłość postępowania w sprawie rozpatrzenia przez Ministra Rozwoju odwołania od decyzji
1   Następne >   2