Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wa 383/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-17

Sprawa ze skargi J. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SAB/Wa 424/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-28

Sprawa ze skargi T. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 443/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-18

Sprawa ze skargi J. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku

I SAB/Wa 344/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-14

Sprawa ze skargi L. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydania decyzji o potwierdzeniu prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wa 473/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-07

Sprawa ze skargi W. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie zaświadczenia

II SAB/Wa 499/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-29

Sprawa ze skargi K. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku