Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I SAB/Wa 470/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-14

Sprawa ze skargi I.G. na przewlekłość i bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego

I SAB/Wa 657/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-28

Sprawa ze skargi M. Ł. na przewlekłość Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 632/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-24

Sprawa ze skargi G.D. na przewlekłość postępowania Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia

I SAB/Wa 631/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-24

Sprawa ze skargi G.D. na przewlekłość postępowania Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia

I SAB/Wa 272/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-14

Sprawa ze skargi I. R. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej decyzją umarzającą postępowanie o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SAB/Wa 629/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-26

Sprawa ze skargi K.D., A.S. i J.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

I SAB/Wa 7/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-12

Sprawa ze skargi M. M., W. M. i M. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 591/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-23

Sprawa ze skargi A. K. na Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 83/14 - Wyrok NSA z 2014-05-27

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 219/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-17

Sprawa ze skargi S. T., D. T. i R. T. na przewlekłość Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa.
1   Następne >   2