Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 6/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Skarga K. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SAB/Wa 65/12 w sprawie ze skargi K. H. na przewlekłość postępowania prowadzonego przed Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OPP 38/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-17

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 171/12 ze skargi J. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Z. w przedmiocie pozwu przekazanego do rozpoznania organowi

I OPP 50/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-27

Skarga D. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SAB/Wa 167/12 (wcześniej sygn. akt VII SA/Wa 1239/12) w sprawie ze skargi D. P. w przedmiocie przewlekłości w postępowaniu prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości zakończonym decyzją znak: [...]

I OW 254/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek Z. R. o wyłączenie wszystkich sędziów WSA we Wrocławiu oraz WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 100/13 ze skargi Z. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w sprawie z wniosku

I OW 244/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego

I OW 243/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I OW 259/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek Z. R. o wyłączenie wszystkich sędziów WSA we Wrocławiu oraz WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 98/13 ze skargi Z. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w sprawie z wniosku

I OW 272/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Wniosek w przedmiocie wezwania w sprawie dodatku mieszkaniowego