Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 4/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Skarga H. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach sygn. akt IV SAB/Gl 31/14 w sprawie ze skargi H. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta B. w przedmiocie powrotu do lokalu mieszkalnego

I OPP 13/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-27

Skarga J. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie sygn. akt III SAB/Lu 25/14 w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

I OPP 31/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Skarga H. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach sygn. akt IV SAB/Gl 31/14 w sprawie ze skargi H. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała w przedmiocie powrotu do lokalu mieszkalnego

I OW 3/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-16

Skarga A. Z., sygn. akt II SAB/Ol 19/14 na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Powiatu Bartoszyckiego w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej

I OPP 14/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-27

Skarga J. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie sygn. akt III SAB/Lu 26/14 w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OPP 47/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Skarga Z. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt III SAB/Kr 94/14 w sprawie ze skargi Z. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w T. w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 27/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Skarga E. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 76/14 w sprawie ze skargi E. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta K. w przedmiocie odstąpienia w całości lub części od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

I OW 64/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Skarga A. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Powiatu [...], w sprawie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej sygn. akt II SAB/Ol 19/14

I OPP 116/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-25

Skarga Z. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 25/15 w sprawie ze skargi Z. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze

I OPP 117/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-25

Skarga Z. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 26/15 w sprawie ze skargi Z. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze
1   Następne >   2