Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I SAB/Wa 48/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi K.L. na przewlekłość SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SAB/Wa 91/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-16

Sprawa ze skargi M. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 225/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-01

Sprawa ze skargi [...] Spółdzielni [...] w K. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie zasadności ustalenia nowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

II SAB/Lu 82/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-11-21

Sprawa ze skargi T. W. na przewlekłość postępowania SKO w przedmiocie niezałatwienia odwołania od decyzji dotyczącej odmowy przyznania usług opiekuńczych

II SAB/Lu 97/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-10-18

Sprawa ze skargi T. W. na przewlekłość postępowania SKO w przedmiocie rozpoznania pisma

II SAB/Gd 90/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-11-12

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie warunków zabudowy

V SAB/Wa 21/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-15

Sprawa ze skargi W. W. na przewlekłości postępowania SKO w W. w przedmiocie wniosku o umorzenie należności z tytułu opłaty adiacenckiej

II FPP 1/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-23

Skarga A. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt III SAB/Wa 52/11 ze skargi A.D. na przewlekłość postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w W. w przedmiocie odwołania od decyzji w podatku od nieruchomości za 2011 r.

III SAB/Po 3/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie

IV SAB/Wa 47/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-16

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   +2   5