Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Lu 204/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez SKO w L. w przedmiocie odwołania od decyzji dotyczącej specjalnego zasiłku celowego na zakup opału do kuchni

II SAB/Wr 20/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na przewlekłość postępowania SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

IV SAB/Wr 100/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-05

Sprawa ze skargi Z. R., na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie załatwienia podania dotyczącego weryfikacji decyzji Kierownika ZTPS nr 1 MOPS we W. , nr [...],

IV SAB/Wr 61/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie wniosku o usunięcie naruszenia prawa i rozpoznania odwołania z dnia [...] od decyzji z dnia [...] orzekającej o wstrzymaniu dodatku mieszkaniowego

IV SAB/Wr 102/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w całości w sprawie ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie załatwienia podania dotyczącego weryfikacji decyzji Kierownika ZTPS nr 1 MOPS we W. z dnia [...], nr [...]

II SAB/Po 30/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-11

Sprawa ze skargi P. K. na przewlekłość SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SAB/Lu 228/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-06

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w L. w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji dotyczącej świadczenia pieniężnego na zakup żywności

I SAB/Wa 186/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-07

Skarga [...] sp. z o.o. S.K.A. w W. na przewlekłość SKO w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości jest uzasadniona w niższej wysokości

IV SAB/Wr 102/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie w przedmiocie załatwienia podania dotyczącego weryfikacji decyzji Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 1 MOPS we W. z dnia [...] nr [...]

III SAB/Wr 33/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-23

Sprawa ze skargi T. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. w przedmiocie rozpoznania zażalenia,
1   Następne >   +2   +5   +10   14