Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Gl 44/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-02

Sprawa ze skargi Y. R., M. R., J. R., I. E., D. R., M. A., N. R. na przewlekłość prowadzenia postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie niezałatwienia wniosku o odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SAB/Gl 62/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-24

Sprawa ze skargi Spółki 'A' w S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie uzupełnienia uproszczonego planu urządzenia lasu

II SAB/Gl 44/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-09-20

Sprawa ze skargi R. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Gl 46/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-08-20

Sprawa ze skargi I. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Powiatu M. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SAB/Gl 98/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-12-03

Sprawa ze skargi A. W.D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków

II SAB/Gl 55/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-11

Sprawa ze skargi T. K., M. S., A. K., B. D., J. K., J. K., J. K., J. K., M. K., M. K., M.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Gl 56/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-16

Sprawa ze skargi L. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę

II SAB/Gl 55/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-05-17

Sprawa ze skargi T.K., M. S., J. K., B.D., J. K., J. K., M. K., J. K., M. K., M.K., A. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej J. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

III SAB/Gl 20/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-31

Sprawa ze skargi R. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę C. w przedmiocie odmowy zezwolenia na zbieranie odpadów

II SAB/Gl 44/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-29

skarg G. S. i W. Z. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   3