Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I SAB/Wa 180/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-09

Sprawa ze skargi B. K. i A. P. na przewlekłość Wojewody [...] w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania

II SAB/Rz 66/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-07-24

Sprawa ze skargi M. C. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w sprawie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych -

II SAB/Bk 53/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-07-08

Wniosek w przedmiocie niezałatwienia wniosku o wznowienie postępowania w celu stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

I SAB/Wa 179/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-09

Sprawa ze skargi B. K. i A. P. na przewlekłość Wojewody [...] w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania

II SAB/Kr 80/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-17

Sprawa ze skargi M.W.-G. na przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty

II OPP 25/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-25

Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania Wojewody P. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę, sygn. akt II SAB/Bk 6/12

II OPP 23/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-25

Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, sygn. akt II SAB/Bk 5/12

II SAB/Bk 57/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-07-08

Wniosek w przedmiocie załatwienia sprzeciwu Prokuratora Okręgowego w B. dotyczącego decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę