Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Go 3/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-02-11

Sprawa ze skargi S.G. na przewlekłe prowadzenie wznowionego przez Wojewodę postępowania w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę i rozbiórki sieci elektroenergetycznych

II SAB/Gl 8/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-27

Sprawa ze skargi M. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności w sprawie pozwolenia na budowę

I SAB/Wa 109/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi M. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SAB/Go 3/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-03-24

Sprawa ze skargi S.G. na przewlekłe prowadzenie wznowionego przez Wojewodę postępowania w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę i rozbiórki sieci elektroenergetycznych

IV SAB/Wa 19/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-04

Skarga A. B. na przewlekłość Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wr 16/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-05

Sprawa ze skargi J.Ł. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej

II SAB/Łd 200/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-21

Sprawa ze skargi C. F. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia własności części nieruchomości

II SAB/Kr 412/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi A. F. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] znak [...]

II SAB/Wr 116/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-27

Sprawa ze skargi T.B. na przewlekłość postępowania Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SAB/Rz 25/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-13

Sprawa ze skargi A. M. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania zapytania o możliwość wglądu do akt
1   Następne >   3