Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Gl 8/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-27

Sprawa ze skargi M. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności w sprawie pozwolenia na budowę

II SAB/Gl 43/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-27

Sprawa ze skargi E. P. i R. M. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie niezałatwienia wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości w kwestii wniosku skarżących o wyłączenie sędziego Elżbiety Kaznowskiej od rozpoznania niniejszej sprawy

IV SAB/Gl 114/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-09-09

Sprawa ze skargi A. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania skargi na niezgodne z prawem czynności związane z administrowaniem cmentarzami komunalnymi w C.

IV SAB/Gl 114/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-14

Sprawa ze skargi A. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania skargi na niezgodne z prawem czynności związane z administrowaniem cmentarzami komunalnymi w C.

II SAB/Gl 43/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-01

Sprawa ze skargi E. P. i R. M. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Wojewodę [...] w przedmiocie niezałatwienia wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej E. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SAB/Gl 43/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-01

Sprawa ze skargi E. P. i R. M. w przedmiocie niezałatwienia wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego R. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

IV SAB/Gl 25/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-06-20

Sprawa ze skargi J.W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia

II SAB/Gl 5/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-03

Sprawa ze skargi W. F. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

II SAB/Gl 33/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-08-24

Sprawa ze skargi R.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie pozwolenia na budowę

II SAB/Gl 43/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-26

Sprawa ze skargi E. P. i R. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie niezałatwienia wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją w sprawie zwrotu nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   11