Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Gl 4/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-28

Sprawa ze skargi S. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Śląskiego w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju

III SAB/Gl 123/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-17

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w S. na przewlekłość postępowania Wojewody Śląskiego w przedmiocie zatrudniania cudzoziemców

III SAB/Gl 165/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-17

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w S. na przewlekłość postępowania Wojewody Śląskiego w przedmiocie zatrudniania cudzoziemców

III SAB/Gl 183/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-05

Sprawa ze skargi A sp. z o.o. w S. na przewlekłość postępowania Wojewody Śląskiego w przedmiocie zatrudniania cudzoziemców

III SAB/Gl 195/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-17

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w S. na przewlekłość postępowania Wojewody Śląskiego w przedmiocie zatrudniania cudzoziemców