> Index  > Orzeczenia NSA wg haseł tematycznych

Orzeczenia związane z hasłem:

Odrzucenie skargi kasacyjnej

Rok 2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   Do 2003  II SAB/Bk 4/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-07-09

Sprawa ze skargi P. G. - redaktora naczelnego Dziennika 'Ł.' w G. na bezczynność Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Ł. w przedmiocie informacji publicznej p o s t a n a w i a: 1. odrzucić skargę kasacyjną; 2. zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 (słownie: stu) złotych. ,


III SA/Lu 764/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-07-08

Sprawa ze skargi Z. M. na decyzję Wojewody z dnia [...] czerwca 2014 r., nr [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt stały postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.


I GZ 395/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-08

Zażalenie T. C. Sp. z o.o. w K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 12 marca 2015 r. sygn. akt III SA/Gl 281/14 w zakresie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi T. C. S.A. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w G. do ponownego rozpoznania


I GZ 396/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-08

Zażalenie T. C. Sp. z o.o. w K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 12 marca 2015 r. sygn. akt III SA/Gl 280/14 w zakresie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi T. C. S.A. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w G. do ponownego rozpoznania


III SA/Gd 1011/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-07

skarg P. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 13 października 2014 r. nr [...], z dnia 13 października 2014 r. nr [...] w przedmiocie cła antydumpingowego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.


IV SA/Gl 329/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-07

Sprawa ze skargi A. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...]nr [...] w przedmiocie przyznania pomocy w formie pobytu w całodobowym ośrodku wsparcia w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego p o s t a n a w i a odrzucić osobistą skargę kasacyjną.


III SA/Kr 276/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-07

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi S. S. i Z. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę kasacyjną skarżących na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2015 r., sygn. akt III SA/Kr 276/15.


III SA/Gd 1007/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-07

skarg P. M. na decyzje Dyrektora Izby Celnej z dnia 13 października 2014 r. nr [...], z dnia 13 października 2014 r. nr [...] w przedmiocie cła antydumpingowego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.


III SA/Gd 1009/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-07

skarg P. M. na decyzje Dyrektora Izby Celnej z dnia 13 października 2014 r. nr [...], z dnia 13 października 2014 r. nr [...] w przedmiocie cła antydumpingowego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 marca 2015 r. o sygn. akt III SA/Gd 1009/14.


III SA/Gd 5/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-07

Sprawa ze skargi P. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 27 października 2014 r. nr [...] w przedmiocie długu celnego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 marca 2015 r. o sygn. akt III SA/Gd 5/15.1   Następne >   +2   +5   +10   100  

DJUR.PL   Kontakt