> Index  > Orzeczenia NSA wg haseł tematycznych

Orzeczenia związane z hasłem:

Odrzucenie skargi kasacyjnej
FSK 1018/04 - Postanowienie NSA z 2004-08-04

Skarga kasacyjna Dyrektora Izby Skarbowej w L. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie z dnia 29 grudnia 2003 r. sygn. akt I SA/Lu 460/03 w sprawie ze skargi Iwony K., Andrzeja M., Spółki Jawnej 'B.' w T. na decyzję Izby Skarbowej w L. Ośrodka Zamiejscowego w Z. z dnia 16 lipca 2003 r. (...) w przedmiocie opłaty skarbowej p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną.


FSK 509/04 - Postanowienie NSA z 2004-08-03

Skarga kasacyjna Urszuli M. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Gdańsku z dnia 20 listopada 2003 r. sygn. akt I SA/Gd 2713/02 w sprawie ze skargi Urszuli M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 12 listopada 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną.


FSK 822/04 - Postanowienie NSA z 2004-08-03

Skarga kasacyjna Spółki z o.o. Agencja Telekomunikacji 'A.' z/s w W. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 r. sygn. akt I SA/Wr 3166-3184/01 w sprawie ze skargi Spółki z o.o. Agencja Telekomunikacji 'A.' z/s w W. na decyzje Izby Skarbowej w W. z dnia 17 sierpnia 2001 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług p o s t a n a w i a 1. odrzucić skargę kasacyjną 2. zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwo...


FSK 894/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-29

Skarga kasacyjna Tadeusza O. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 listopada 2003r., sygn. akt III SA 635/02 w sprawie ze skargi Tadeusza O. na decyzje Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2002 r. w przedmiocie odmowy uchylenia w trybie wznowienia postępowania ostatecznych decyzji Izby Skarbowej w Z. ustalających zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów niezaewidencjonowanych 1) za 1996 r. (...) 2) za 1997 r. (...) 3) za 1998 r. (...) p o s t a n a w i a odrzucić s...


FSK 736/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-29

Skarga kasacyjna Spółki z o.o. 'S.' w K. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2003r., sygn. akt I SA/Kr 68/01 w sprawie ze skargi Spółki z o.o. 'S.' w K. na decyzję Izby Skarbowej w K. z dnia 5 grudnia 2000 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc lipiec 1998 r. p o s t a n a w i a 1. odrzucić skargę kasacyjną 2. zwrócić Spółki z o.o. 'S.' w K. uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysi...


FSK 737/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-29

Skarga kasacyjna Spółki z o.o. 'S.' w K. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2003 r., sygn. akt I SA/Kr 69/01 w sprawie ze skargi Spółki z o.o. 'S.' w K. na decyzję Izby Skarbowej w K. z dnia 5 grudnia 2000 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 1998 r. p o s t a n a w i a 1. odrzucić skargę kasacyjną 2. zwrócić Spółki z o.o. 'S.' w K. uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden t...


FSK 770/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-29

Skarga kasacyjna Jacka K. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie z dnia 9 października 2003 r., sygn. akt SA/Sz 2733/01 w sprawie ze skargi Jacka K. na decyzję Izby Skarbowej w S. z dnia 5 października 2001 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 1998 r. p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną.


FSK 774/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-29

Skarga kasacyjna Jacka K. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie z dnia 9 października 2003 r., sygn. akt SA/Sz 2737/01 w sprawie ze skargi Jacka K. na decyzję Izby Skarbowej w S. z dnia 5 października 2001 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną.


FSK 735/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-29

Skarga kasacyjna Spółki z o.o. 'S.' w K. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2003r., sygn. akt I SA/Kr 67/01 w sprawie ze skargi Spółki z o.o. 'S.' w K. na decyzję Izby Skarbowej w K. z dnia 5 grudnia 2000 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc czerwiec 1998 r. p o s t a n a w i a 1. odrzucić skargę kasacyjną, 2. zwrócić Spółki z o.o. 'S.' w K. uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 655 zł (słownie: sześćset ...


FSK 738/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-29

Skarga kasacyjna Spółki z o.o. 'S.' w K. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2003r., sygn. akt I SA/Kr 70/01 w sprawie ze skargi Spółki z o.o. 'S.' w K. na decyzję Izby Skarbowej w K. z dnia 5 grudnia 2000 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc wrzesień 1998 r. p o s t a n a w i a 1. odrzucić skargę kasacyjną 2. zwrócić Spółki z o.o. 'S.' w K. uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 242 zł (słownie: dwieście c...


644 645 646 647 648 649 650 651 < Poprzednie 652 Następne > 653 654 655 656 657 658 659 660 661

DJUR.PL   Kontakt