Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Rz 1036/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości za 2012 rok

I SA/Rz 1040/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 rok

I SA/Ol 336/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2015 r.
1   < Poprzednie   3