Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Op 353/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-26

Sprawa ze skargi W. W. na postępowanie Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie sfałszowania dokumentacji technicznej

III SA/Lu 255/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-09-12

Sprawa ze skargi Dyrektora Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego na akt administracyjny Dyrektora Archiwum Państwowego w przedmiocie nałożenia obowiązku zorganizowania i prowadzenia Archiwum Zakładowego

II SA/Rz 479/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-06-13

Sprawa ze skargi S. R. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie sygn. akt II SA/Rz 830/05

OSK 1794/04 - Wyrok NSA z 2005-07-19

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego w zakresie nazwy ulicy

III SA/Kr 1126/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-07-18

Sprawa ze skargi E. R. i S. R. na czynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie zmiany numeru porządkowego dla budynku mieszkalnego

III SA/Kr 201/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania przed organem I instancji

III SA/Łd 1022/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-30

Sprawa ze skargi P. K. na protokół wznowienia granic Biura Usług Geodezyjnych w P. w przedmiocie wniosku o unieważnienie protokołu wznowienia granic

II SA/Po 274/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-08-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia;

III SA/Kr 974/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-18

Sprawa ze skargi Z. B. na czynność Burmistrza Miasta w przedmiocie nadania numerów porządkowych dla nieruchomości

III SAB/Lu 24/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie rozpoznania wniosku